In de hier onderzochte media-uitingen is te zien hoe er wordt vastgehouden aan traditionele denkbeelden van Nederland. Er wordt teruggegrepen op vormen van identificatie van voor een tijd van onzekerheid en culturele verwarring.

Er wordt zowel beroep gedaan op de verworven vrijheden en tolerantie, als op de traditionele Nederlandse waarden en gedeeld legaat als Renan dit bedoelt. Ernest Renan onderzoekt reeds in 1882 wat de vorming van een natie bevordert en wat het maakt. Een collectief legaat ziet hij als een erfenis van verenigd doorstane geschiedenis van hindernissen en veranderingen. Hiernaast beschrijft hij de andere helft van zijn concept. Het beroep op tolerantie, toegespitst op de multiculturele verstedelijkte gebieden, slaat op deze tweede pijler van Renan voor een natie: het inwilligen om hier en nu samen te leven.

Lees de gehele paper op academia.eu